MentorSEA

MentorSEA

Mentor-SEA Nedir?

​MentorSEA, TÜBİTAK’ın resmi uygulayıcısı olarak Adana ÜSAM’ın koordinatörlüğünde, Sabancı Üniversitesi İnovent A.Ş. ve Ege Üniversitesi EBİLTEM-TTO desteği ile Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirketi ideEGE.TGB A.Ş. işbirliğinde 1601 – TÜBİTAK Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik Mentor Eğitimleri vermek için hazırlanmıştır.

Bu projenin sonunda KOBİ’lere mentorluk hizmeti sunacak nitelikli mentorların yetişmesi sağlanmıştır.

1601 Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında; KOBİ’lerin / girişimcilerin
a. Stratejik Teknoloji ve Ürün Yönetimi
b. Teknoloji Tabanlı Başlangıç Firmalarına Özel

  • Değer yaratma
  • İş modeli geliştirme
  • Şirket yönetimi
  • Müşteri yönetimi
  • Yenilik yönetimi
  • Finansal kaynaklara erişim ve yatırımcı ilişkileri

alanlarındaki mevcut durumlarını analiz ederek ihtiyaçları doğrultusunda mentorluk hizmeti verecek kişilerden oluşan nitelikli mentor havuzunun geliştirilmesi sağlanmıştır.

İlgili projemiz sonlanmıştır.