Sektörel Dağılım

Personellerin Cinsiyet Dağılımı

 • Kadın (%27)
 • Erkek (%73)

Sektörel Dağılım

Makine Teknolojileri (7)
Enerji (2)
Bilişim Teknolojileri (22)
Biyoteknoloji (14)
Tarım Teknolojileri (4)
Medikal Teknolojiler (13)
Malzeme Geliştirme (3)
Farmasötik Teknolojiler (2)
Elektronik Teknolojileri (13)

Personel Eğitim Durumu

 • İlköğretim (2)
 • Lise ve Dengi (12)
 • Meslek Yüksek Okulu (23)
 • Lisans (207)
 • Yüksek Lisans (60)
 • Doktora ve Üstü (58)

Personel Tipi

 • AR-GE (207)
 • Destek (17)
 • Kapsam Dışı (7)
 • Tasarım (12)
 • Teknisyen (4)
 • Yazılım (115)