Hakkımızda

Tarihçemiz

Ege Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi 10 Ağustos 2014 tarihli ve 29084 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2014/6500 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Ege Üniversitesi Rektörlüğünün 100%  hisse sahibi olduğu Ege Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesinin yönetimi ve işletmesinden sorumlu olan Ege Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Anonim Şirketi 13 Kasım 2014 yılında tescil edilmiştir. Kuruluş sürecinde yerel, ulusal ve uluslararası paydaşlar ile yapılan arama toplantıları sonucunda “Yaşam Bilimleri ve Sağlık” temasında öncelikli olarak faaliyetlerini sürdürmesi planlanan Ege Teknopark, 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren girişimci şirketlere yer tahsisi yapmaya başlamıştır.

Ege Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici AŞ’nin ortaklık yapısı tek ortaklı olup tamamı Ege Üniversitesi Rektörlüğüne aittir. Tek ortaklı bir yapıda olmasına rağmen TGB Yönetici AŞ’nin Yönetim Kurulu farklı kurum ve kuruluşların temsiline imkân verecek şekilde; yerel, ulusal, uluslararası kurum ve kuruluşlarda görev almış ve/veya hali hazırda görev yapmakta olan deneyim ve etkinlik sahibi 7 kişiden oluşmaktadır.

İzmir’in dördüncü Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak kurulan Ege Teknopark, başta yaşam bilimleri ve sağlık alanları olmak üzere İzmir ve Bölgede diğer paydaşlar ile işbirliği ve sinerji halinde çalışarak Bölgenin Ar-Ge ve inovasyon potansiyelini artırarak katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesi ve nitelikli istihdamın artmasını hedeflemektedir.

0
TGB Firmamız
0
nüvEGE Firmamız

Misyonumuz

Üniversitemizin  Ar-Ge ve yenilik ekosistemi, altyapı ve akademik birimlerinin yetkinliğinden aldığı güç ile,

Bölge sanayi kuruluşları, tüm paydaşlar ve çözüm ortakları ile işbirliği içinde,

Ar-Ge, Yenilikçilik ve Girişimcilik ekosisteminde

“Yaşam Bilimleri ve Sağlık” teması altında

İzmir’ de bir değişim yaratmak…

Vizyonumuz

Ege Üniversitesi’nin sahip olduğu akademik ve teknik alt yapı ve zenginliklerin oluşturduğu “Ege Üniversitesi İnovasyon Ekosistemi”nde,

“Birbirini tamamlayarak rekabet öncesi işbirliği gerçekleştirecek firmaların dâhil olduğu, üniversitenin araştırma deneyiminin, sanayi ile birleştirildiği sürdürülebilir Ar-Ge ve İnovasyon Ekosistemi içerisinde, yaşam bilimleri ağırlıklı olmak üzere akademik ve endüstriyel girişimciliği destekleyerek, bölgesel ve ulusal düzlemde en yüksek katma değeri yaratma”

vizyonu ile çalışacak ve Ege Bölgesi’ndeki üniversiteler başta olmak üzere tüm benzer oluşumlarla sinerji içinde faaliyet gösterecek bir yapıda kurgulanmıştır.
Başta Yaşam Bilimleri ve Sağlık alanları olmak üzere farklı sektörlerde yüksek katma değerli ürünlerin üretilmesine yönelik Ar-Ge çalışmalarına ortam yaratması öngörülmektedir. Ar-Ge niteliği taşıyan yenilikçi ve yüksek katma değer sağlayacak, iş planları oluşturulmuş, ticarileşme potansiyeli yüksek projeleri olan firmaların Ege Teknopark’a katılımı beklenmektedir.